STIHL: Personální změny ve vedení společnosti STIHL

17/07/2012 maXmedia, Press -

Novým předsedou dozorčí rady a poradního sboru skupiny STIHL je Nikolas Stihl, Hans Peter Stihl se stává čestným předsedou.

Na konci června roku 2012 volila dozorčí rada a poradní sbor společnosti STIHL nového předsedu. Stal se jím Dr. Nikolas Stihl, vnuk zakladatele firmy STIHL. Předsednictví v obou orgánech převzal k 1. červenci 2012.

Bývalý předseda Hans Peter Stihl je nadále společníkem koncernu STIHL HOLDING, navíc byl jmenován čestným předsedou poradního sboru i dozorčí rady. Zvolením do této funkce se mu dostalo uznání za jeho dlouholetou práci pro společnost. Zástupkyní předsedy poradního sboru zůstává Eva Mayr-Stihlová. „Tato rozhodnutí zajistí, že STIHL nadále zůstane nezávislou rodinnou firmou s kulturou středostavovského podniku ve smyslu odkazu zakladatele Andrease Stihla,“ zdůraznil Dr. Nikolas Stihl, vnuk zakladatele firmy. Každá ze čtyř větví rodiny si i nadále podrží 25% podíl v holdingu STIHL. Operativní řízení zůstane i v budoucnu v rukou představenstva bez rodinných vazeb na vlastníky podniku, pod vedením Dr. Bertrama Kandziory.

Právě rodinné zázemí firmy přispívá podle nového předsedy Dr. Nikolase Stihla k realizaci dlouhodobých cílů. Ten hledí do budoucnosti s optimismem a velký potenciál pro další rozvoj firmy vidí zejména v samotných produktech, které mají na trhu vynikající pozici. Rozsáhlé investice do jejich vývoje, produkce a prodeje podle něj vytváří předpoklady pro další růst firmy. „Navíc sázím na osvědčené strategie: globální dlouhodobý organický růst z vlastních zdrojů, silnou orientaci na zákazníka, špičkovou kvalitu, vedoucí postavení v technologiích, optimalizaci procesů a prodej v odborných prodejnách, jež poskytují patřičný servis,“ dodal Dr. Nikolas Stihl.

Dozorčí rada a poradní sbor má také nového člena, bývalého předsedu vedení firmy Bosch, Franze Fehrenbacha. „Máme radost, že se nám podařilo získat pana Fehrenbacha, jednu z nejzkušenějších a nejuznávanějších podnikatelských osobností v Německu,“ říká Dr. Nikolas Stihl.
Poslední změnou v dozorčích orgánech společnosti STIHL je pak odchod Prof. Dr. H.c. Walthera Zügela, který ve firmě působil 26 let.

Podrobné informace o produktech a autorizovaných prodejcích STIHL najdete na www.stihl.cz.

Datum vydání Název Stáhnout
16/7/2012 STIHL – personální změny DOC

Vydala PR agentura maXmedia